[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

Amazing Thailand Post-IFTM TOP RESA 2012 Road Show ( During 25 -27 SEP 12 )

Amazing Thailand Post-IFTM TOP RESA 2012 Road Show ( During 25 -27 SEP 12 )

Amazing Thailand Post-IFTM TOP RESA 2012 Road Show

( During 25 -27 SEP 12 )

September 25, 2012 : Amsterdam, The Netherlands : Venue : NH Grand Hotel Krasnapolsky
September 26, 2012, Brussels, Belgium : Venue : Sofitel Brussels Le Louise
September 27, 2012 :  Lyon, France : Venue : Sofitel Lyon Bellecour
(With 28 participants private sectors )

              สรุปรายงานผลการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย : Post - International French Travel Market (IFTM) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เมืองลียอง สาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2555

ลักษณะงาน : เป็นงานส่งเสริมการขายต่อกลุ่ม work shop ด้าน Leisure และ MICE ที่น่าสนใจ มีบริษัทนำเที่ยว มาร่วมงาน จำนวนกว่า 30-70 รายในแต่ละเมือง

วัตถุประสงค์ : 1)  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ทั้งใน ประเทศไทยและในยุโรป 
                     2)  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าด้าน Thailand Goes Green 
                     3)  เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้มีรายได้สูงและ กลุ่มฮันนีมูน
                     4)  เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายประเทศไทยทั้งแก่ธุรกิจท่องเที่ยวใน กลุ่มประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ ฝรั่งเศส ต่อ ธุรกิจท่องเที่ยวของไทย

การเข้าร่วมงาน : ททท. เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวต่างประเทศ พบปะเจรจา ณ โรงแรม Sofitel  เชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน จำนวน 28-30 ราย โดยเป็น

                         สายการบิน 2 ราย บริษัททัวร์Tour operator Inbound จำนวน 4 ราย และโรงแรม จำนวน 24  ราย

          กิจกรรมที่ดำเนินการในระหว่างงาน จัดทำ Presentation ประเทศไทยด้าน World Heritage

ผลจากการเข้าร่วมงาน  :  ทำให้ บริษัทนำเที่ยว ในต่างประเทศ  ได้รับทราบผลบวกและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย   ทำให้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในต่างประเทศ สนใจที่จะนำเสนอขายประเทศไทยโดยเน้นการเสนอขายสินค้าด้าน Thailand Goes Green รวมทั้ง สินค้าท่องเที่ยวด้าน Thai Spa   ในงาน ผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้น นำเสนอ ขายประเทศไทยแก่กลุ่มครอบครัว ฮันนีมูนและกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งจะเป็นการเสนอขายแพ็คเก็จประเทศไทยในลักษณะ Tailor Made มากขึ้น ทำให้บริษัทตัวแทนนำเที่ยวในต่างประเทศ ได้รับความมั่นใจในการที่จะเสนอขายประเทศไทยในช่วง winter 2012/2013 พร้อมทั้ง ภาคเอกชนไทยก็ได้มีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ทั้งสายการบิน Bangkok Airways ที่นอกจากจะเสนอเส้นทางใหม่ในประเทศไทยแล้วยังเสมือนเป็น Hub ที่จะผนวกการเดินทางไปประเทศอื่นๆ ใน ASEAN ด้วย และการบินไทยก็ได้นำเสนอขายเที่ยวบินโดยเครื่องบิน Airbus 380

จากวัตถุประสงค์และผลจากการเข้าร่วมงานข้างต้น : สามารถยืนยันได้จากผลการสรุปของสมาคมบริษัทนำเที่ยวของแต่ละเมือง ที่สรุปยอดขาย ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวและเครือบริษัทนำเที่ยวว่าประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 3 ของ  TOP 10 ของการขายแพ็คเก็จทัวร์ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงสิงหาคม 2555 โดยมีประเทศอิตาลี่และโปรตุเกสเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยประเทศไทยเป็นประเทศ Long Haul ประเทศเดียวใน 10 อันดับ นอกจากนี้ บริษัทนำเที่ยว ฝรั้งเศส Online www.lastminute.com ยังได้ยืนยันเช่นกันว่ายอดขายในปี 2012 ประเทศไทยติดอันดับ 3 สำหรับการเสนอขาย Long Haul ทั้งด้านการจองและรายได้ และบางช่วงก็ขยับเป็นอันดับ 2 สลับกับประเทศเม็กซิโก รวมทั้ง เว็บไซด์ www.routard.com ก็ได้ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ว่าข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศไทยในเว็ปไซด์ดังกล่าวได้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชม (Page View) มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมี New York ตามมาเป็นอันดับที่สอง

 
  
view