[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

ร่วมโครงการ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว อ. สังคบุรี จ. กาญจนบุรี

ร่วมโครงการ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว อ. สังคบุรี จ. กาญจนบุรี

ทัวร์สังขละบุรี เที่ยวเมืองกาญจน์ เขื่อนเขาแหลม โบสถ์จมน้ำ
    จ.กาญจนบุรี (พักบ้านผาสวรรค์รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน)


เที่ยวสังขละผืนป่าตะวันตก ชมเขื่อนเขาแหลม
สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ Unseen In Thailand โบสถ์จมน้ำ
สะพานอุตตมานุสรณ์ แวะเที่ยวน้ำตกเกริงกระเวีย
บริการอาหารเลิศรส ที่พักมาตรฐาน พร้อมบริการที่สุดแสนจะประทับใจ


สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

เมืองบาดาล    ต้องเช่าเรือไปชม   ราคา 500 บาท / 10 ท่าน / เรือ 1 ลำ

วัดวังก์วิเวการาม ( วัดหลวงพ่ออุตตมะ ) ประมาณ 2 กิโลเมตร

เจดีย์พุทธคยา  ห่างจากซองกาเลียรีสอร์ท ประมาณ 2 กิโลเมตร

 

สะพานมอญ + หมู่บ้านมอญ  ห่างจากซองกาเลียรีสอร์ท ประมาณ 2 กิโลเมตร

ด่านเจดีย์สามองค์  ห่างจากซองกาเลียรีสอร์ท ประมาณ 2 กิโลเมตร

 

                    

   วันแรก        

วันที่ 16  มีนาคม 2556

                  

กรุงเทพฯ-ชมช่องเขาขาด และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด-เขื่อนวชิราลงกรณ์ โบสถ์ใต้น้ำ

วัดวังก์วิเวการาม – สะพานมอญ – ด่านเจดีย์สามองค์


05.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบกับเจ้าหน้าที่สมาคมคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง05.30 น.    ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ออกเดินทางด้วย รถปรับอากาศ Scandinavian มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี ( 128 กม.), กาญจนบุรี-สังขละบุรี (255 กม.) นำท่านชม ช่องเขาขาด และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด บริเวณกิโลเมตรที่ 64-65
เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำและ เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์


12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสามประสบ 


13.00 น.    หลังจากอาหารกลางวัน ออกเดินทางต่อสู่ อ.สังขละบุรี

  • นำท่านนั่งเรือชมอาทิตย์อัสดงที่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) ชมจุดที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันจนเป็นชื่อของสามประสบ แม่น้ำนี้ได้แก่ ซองกาเลีย รันตี บีคลี่ ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อยลำน้ำสายนี้ได้ถูกปิดกั้นด้วยกำแพงยักษ์สูงกว่า 160 เมตร ทำให้บ้านเรือน สวน ไร่นา รวมทั้งสถานที่ราชการและวัดวาอารามทั้งหมดจมอยู่ภายใต้กระแสน้ำเป็นเวลากว่ายี่สิบปี คงเหลือให้เห็นได้แต่โบสถ์ หอระฆัง และกุฎิ ที่พำนักของสงฆ์
  • นำท่านชม โบสถ์ใต้น้ำ หรือ วัดวังก์วิเวการามเก่า ของหลวงพ่ออุตตะมะ นำท่านเดินชมวิวที่ สะพานอุตตมานุสรณ์ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลียเพื่อให้ประชาชนฝั่งตัว อ.สังขละและหมู่บ้านมอญได้ใช้สัญจรไป-มา สะพานไม้แห่งนี้สร้างด้วยแรงศรัทธาจากแรงงานญาติโยมที่มีต่อหลวงพ่ออุตตะมะ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่ง วัดวังก์วิเวการาม เยี่ยมชม เจดีย์พุทธคยา ซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย โดยบนยอดฉัตรบรรจุทองคำแท้หนัก 300 บาท ด้วยแรงศรัทธา และเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ทำจากไม้ที่ตลาดมอญ ภายในบริเวณเจดีย์ และไปเที่ยวต่อที่ ด่านเจดีย์สามองค์ และเข้าประเทศพม่า ซื้อของฝากพื้นเมือง
  • นำท่านชมสถานที่นั่งช้าง และล่องแก่ง (เพื่อใช้ประกอบการทำโปรแกรมทัวร์)


17.00 น.    นำคณะ Check-In เข้าพักที่ รีสอร์ท  เก็บสัมภาระเข้าที่พัก


19.00 น.    พร้อมกันที่ห้องอาหารของทางรีสอร์ท รับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงรำมอญ  


21.00 น.    ส่งทุกท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดี ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์


           

  

วันสอง
 

วันที่ 17 มีนาคม 2556

 

จุดชมวิว กม. 15 – น้ำตกเกริงกระเวีย หมู่บ้านอีต่อง – บ่อน้ำพุร้อนหินดาด -
น้ำตกผาตาด – วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ 

06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ ทำธุระส่วนตัว


06.30 น.    ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ (จำนวน 15 รูป)


07.30 น.    บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท


08.00 น.    กิจกรรมร่วมกันปลูกป่าในโครงการ “ลดภาวะโลกร้อน” กับ “บ้านผาสวรรค์รีสอร์ท” แหล่งรวมไม้ผลไม้หอม ไม้หายาก


09.00 น.    มุ่งหน้าตามเส้นทางทองผาภูมิ ปีล็อก บนเส้นทางนี้วิวสวยสุดๆ ก่อนถึงอุทยานมีแวะ จุดชมวิวกม. 15 จากนั้นแวะเนินกูดดอย ซึ่งเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไปในแนวผาสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลมได้กว้างไกล ระหว่างทางแวะเที่ยว น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำตกหินปูนขนาดเล็กขึ้นกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม


12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน


13.00 น.    ออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอีต่องตำบลปีล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมากเห็นน้ำตกไหลจากภูเขาข้างทางด้วยจากนั้นเราจะแวะเที่ยว หมู่บ้านอีต่อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง จากนั้นไปชมวิวที่เนินเสาธง สุดชายแดนไทยพม่า มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่งพม่างดงามมากซึ่งมีวิวที่สวยงามเกินบรรยาจริงๆ


15.00 น.    นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนหินดาด เราสามารถช่น้ำแร่ได้ที่นี่ จากนั้นแวะเที่ยวจุดสุดท้ายที่ น้ำตกผาตาดอุทยานแห่งชาติเขื่อศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัด


16.00 น.    ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองกาญจน์ แวะให้ท่านซื้อของฝาก สินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เช่น วุ้นเส้น ซาหริ่มมะขามแก้ว เห็ดโคนฯ หลัง Shopping กันอย่างจุใจแล้ว นำท่านไปยัง วัดถ้ำเสือ อิสระในการ เที่ยวชมและถ่ายรูป


18.00 น.    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

Association of Thai Tourism Marketing (ATTM)

193 หมู่ 10 ถนนลาดพร้าว วังหิน 33 กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-538-5718-9    แฟ็กซ์.02-538-5719     website : www.attm.biz E-mail: info@attm.bizTags :

 
  
view