[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

TTM+2016

Thailand Travel Mart Plus 2016 (TTM+2016)

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ่ายภาพร่วมกับ

นางสุทัศษา  เหล่าหงษ์เกียรติ นายกสมาคม ATTM

และนายสวัสดิ์  นวพล  อุปนายกสมาคมฯ

ในโอกาสร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 (TTM+2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.59

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

Tags :

 
  
view