[close]
  About Us   News   Member   Board of directors   Contact us 

งานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย

       นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดตัวสมาคมการตลาดการท่องเที่ยว โดยมีนายสมประสงค์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

 
  
view